Akademik Çalışmalar

EMDR TERAPİSİ 1. DÜZEY UYGULAYICI EĞİTİMİ – EMDR Europe & Turkey 2019

EMDR R-TEP PROTOCHOL (EMDR YAKIN ZAMANLI TRAVMATİK OLAY PROTOKOLÜ) – Asena Yurtsever, Davranış Bilimleri Enstitüsü

THE FLASH TECNİQUE EMDR BASED VERSİON ( EMDR TEMELLİ FLAŞ TEKNİK UYGULAMASI) – Ricky Greenwald, PsyD, Trauma Institute 2020

INTENSİVE TRAUMA-FOCUSED THERAPY (YOĞUN TRAVMA ODAKLI TERAPİ) – Ricky Greenwald, PsyD, Trauma Institute 2020

YAS SÜRECİ VE EMDR – Roger M. Solomon, Ph.D. EMDR Türkiye Derneği 2020

PSİKİYATRİK DURUMLAR VE EMDR – Önder Kavakçı, Prof.Dr. Davranış Bilimleri Enstitüsü

KUM TEPSİSİ VE EMDR TERAPİSİ – Marshall Lynn- RPT-S2021

EGO DURUMLARI – Robin Shapiro, Emdr Türkiye Derneği (Online)

SYMPTOMS AND ROOT CAUSES OF VAGUS NERVE DYSFUNCTİON (VAGUS SİNİR DİSFONKSİYONUNUN BELİRTİLERİ VE TEMEL NEDENLERİ) – Navaz Habib,DC,AFMCP 2020

MİND AND BODY THE VAGUS NERVE CONNECTİON SUMMİT – Eva Datko, Phd. 2020

EFT, POLYVAGAL THEORY AND THE MİND-BODY CONNECTİON (EFT, POLİVAGAL TEORİ VE ZİHİN-BEDEN BAĞLANTISI) – Craig Weiner, DC

ÇOCUK VE ERGENLERDE EMDR TERAPİSİ 1. DÜZEY – Ümran Korkmazlar, Prof.Dr. / Fide Danışmanlık -2019

ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ – Reyhana Meer Seedat, Ph.D, RPT-S2017 – Istanbul, Türkiye

OYUN TERAPİSİNDE HİKAYE VE METAFORLARIN KULLANIMI – Reyhana Meer Seedat Ph.D, RPT-S 2017 – Istanbul, Türkiye

AİLE OYUN TERAPİSİ – Sholomo Ariel PhD, RPT-S. – İlişki Psikoterapileri Enstitüsü 2017 – Istanbul, Türkiye

ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMLAR – Nevin Dolek,Doç.Dr.

2017 – Istanbul, Türkiye

DEHB VE DAVRANIM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARLA OYUN TERAPİSİ – Reyhana Meer Seedat Ph.D RPT-S 2017 – Istanbul, Türkiye

CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU VE TRAVMATİK DENEYİMİ OLAN ÇOCUKLARLA OYUN TERAPİSİ – Reyhana Meer Seedat Ph.D RPT-S 2014 – Istanbul, Türkiye

DENEYİMSEL OYUN TERAPİSİ 1. DÜZEY -Nilüfer Devecigil-Dr. Byron Norton- 2014

DENEYİMSEL OYUN TERAPİSİ 2. DÜZEY – Dr.Byron Norton& Dr.Carol Norton 2014